Tietoa hankkeesta

CP-hanke on pitkäkestoinen prosessi, jonka aikana on järjestelmällisesti kehitetty CP-vammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksen seurantakäytäntöjä Suomessa.

Hanke sai alkunsa v. 2005 tehdystä selvityksestä, jossa todettiin lastenneurologisten työryhmien käyttävän Suomessa hyvin kirjavia ja monenlaisia arviointimenetelmiä CP-vammaisten lasten ja nuorten seurannassa. Myös kuntoutussuunnitelmien sisällöt ja suositellut kuntoutusmäärät vaihtelivat paljon.

CP-hanke on edennyt kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa  2008-2011 valittiin kuntoutuksen seurantaan ja arviointiin kansainvälisessä käytössä olevat ICF -pohjaiset arviointimenetelmät ja pilotoitiin ne Helsingin ja Turun yliopistollisten sairaaloiden ja Turun kaupungin lastenneurologisissa yksiköissä. Pilotoinnin jälkeen tehtiin suositus arviointimenetelmien ja mittareiden käytöstä.

Hankkeen toisessa vaiheessa  2011-2015 suositellut menetelmät ja mittarit otettiin käyttöön kahdella muulla alueella (Kuopio ja Oulu) sekä yliopistosairaaloiden että kolmen Valteri-koulun kuntoutustyöryhmissä. Jatkohankkeessa kerätään laajemmin tietoja myös toimintakäytäntöjen muutosprosessista laadullisen tutkimuksen menetelmiä käyttäen.