ICF

Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus, ICF eli International Classification of Functioning, Disability and Health, kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. WHO julkaisi luokituksen vuonna 2001 ja se käännettiin suomeksi vuonna 2004.

ICF ymmärtää toimintakyvyn ja toimintarajoitteet moniulotteisena, vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena tilana, joka koostuu terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Alla olevassa kuvassa on esitetty lyhyesti ICF:n osat ja niiden osa-alueet.

 

ICF

 

ICF-CY eli ICF-luokitus täydennettynä lasten ja nuorten toimintakyvyn kuvaamisella julkaistiin vuonna 2007. ICF-CY:tä ei ole käännetty suomeksi. WHO:n tavoitteena on jatkossa yhdistää ICF ja ICF-CY, minkä vuoksi ICF-CY:tä erillisenä ei tulla kääntämään suomeksi. ICF-luokituksen käytöstä toimintakyvyn arvioinnissa on julkaistu hyvä suomenkielinen yhteenveto Fysioterapialehdestä 4/2014 (Valkeinen & Anttila 2014).

Ydinlistat avuksi

ICF:n käytön helpottamiseksi on laadittu erilaisia työkaluja, kuten diagnoosikohtaisia ydinlistoja (core sets), ICF-arviointilomake ja ICFe-kuvauslomake. Ydinlistoja voidaan käyttää muistilistoina niistä toimintakyvyn kuvauskohteista, jotka ainakin tulisi arvioida kyseisen henkilön tilanteessa. Jos diagnoosia ei ole käytettävissä, on mahdollista käyttää ns. yleistä ydinlistaa minimitarkistuslistana. Apuna voi olla myös vammaisuusydinlista.

Eri ikäisten CP-vammaisten lasten ja nuorten arviointia varten on myös julkaistu ydinlista (Shiariti ym. 2014, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25131642).

ICF Research Branch on liittänyt uudet CP-lasten ja nuorten ICF-ydinlistat ICF-eKuvauslomakkeeseen. Näissä ydinlistoissa on 5 kuvauskohdetta ICF CY:stä (lasten ja nuorten ICF), jotka THL on nyt kääntänyt suomeksi. Näin ollen koko ydinlista ja sen eri versiot ovat nyt myös suomalaisten käytettävissä ICF eKuvauslomakkeessa.

Lisätietoa toimintakyvystä, ydinlistan laatimisesta ja ICF:stä

Viitteet:
Valkeinen H & Anttila H: ICF-luokitus ja toimintakykymittarit –Mitä, miten ja miksi. Fysioterapia 4: 5-10, 2014

(Schiariti ym : International Classification of Functioning, Disability and Health Core Sets for children and youth with cerebral palsy: a consensus meeting, julkaistaan Developmental Medicine and Child Neurology-lehdessä.