CP-vamma

Yleisesti käytetty lyhenne CP tulee englanninkielisestä sanasta  cerebral palsy ja se viittaa CP-vammaan. CP-vammalla tarkoitetaan kehittyvissä aivoissa tapahtunutta kertavauriota liikkumista, lihasjäntevyyttä ja tasapainoa säätelevillä alueilla. Vaurio voi syntyä sikiöaikana, vastasyntyneisyysvaiheessa tai varhaislapsuudessa. Liikuntavamman aiheuttava aivovaurio ei ole etenevä, mutta oirekuva vaihtelee lapsen kehittyessä.

CP-vamma on yleisin liikuntavammaa aiheuttava oireyhtymä lapsilla. Sen ilmaantuvuus on noin 2 ‰ eli Suomessa syntyy vuosittain noin 100-120 lasta. On arvioitu, että eri-ikäisiä CP-vammaisia olisi Suomessa noin 6000‒7000. CP on yleisin lapsuusiän pitkäaikaista ja säännöllistä kuntoutusta edellyttävä oireyhtymä.

CP-vamma johtaa pysyvään liikkumisen, asennon ylläpitämisen ja toiminnan vaikeuksiin. Liikuntavamman lisäksi oireyhtymään kuuluu usein hyvin vaihtelevia liitännäisongelmia riippuen aivovaurion laajuudesta sekä sen sijainnista. Tavallisia liitännäisongelmia ovat aistitoimintojen poikkeavuudet, kommunikaation ongelmat, syömisongelmat, älyllisen toiminnan poikkeavuudet, toiminnallisen näönkäytön vaikeudet, epilepsia, käyttäytymisen ongelmat sekä sekundaariset ongelmat tukielimissä. Koska oirekuva voi olla hyvin monimuotoinen, CP-vammasta käytetään usein myös nimikettä CP-oireyhtymä. Henkilöt, joilla on CP-vamma tarvitsevat usein moniammatillista kuntoutusta läpi elämän.

Lue lisää CP-vamman liitännäisoireista.
Lue myös CP-vamman eri luokituksista.