Julkaisut

CP-hankkeen eri vaiheessa julkaistuja artikkeleita ja materiaalia.

1. Mäenpää H, Varho T, Forsten W, Autti-Rämö I, Haataja L: Hajanaisista käytännöistä yhtenäisiin suosituksiin CP-lasten kuntoutuksessaSuomen Lääkärilehti 34/67: 2304-2310, 2012 .

2. Böling S, Varho T, Mäenpää H, Forsten W, Autti-Rämö I, Haataja L. Measuring quality of life of Finnish children with cerebral palsy. J Pediatric Rehab Med 6: 121-127, 2013

3. Böling S: CP-vammaisen lapsen elämänlaatu – lapsen ja nuoren arvioimana. CP-lehti 4/2013: 5-11.

4. Rastio, A., Ström, U.  Kirjavista käytännöistä yhtenäisiin suosituksiin CP-lasten arvioinnissa ja kuntoutuksen suunnittelussa. Puheterapeutti 1/2013.

5. Rastio A, Ström U: Kirjavista käytännöistä yhtenäisiin suosituksiin CP-lasten kommunikoinnin arvioinnissa ja kuntoutuksen suunnittelussa. CP-lehti 1/2014: 1-11.

6. Autio S: CP-lasten ja -nuorten toimintakyvyn arviointi luokittelevia mittareita käyttäen. Syventävien opintojen tutkielma, lääketieteen koulutusohjelma, Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos/lastentaudit, 2014

7. Veijola A, Vuorijärvi P, Kiviranta T: CP-hanke: Kohti yhdenmukaisempaa toimintakyvyn arviointia. Fysioterapia-lehti 3/2015:12-18.

8.  Böling S, Varho T, Kiviranta T, Haataja L: Quality of life of Finnish children with cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2015 Jun 29:1-6

9. Veijola A, Kiviranta T: Toimintaterapeutit yhtenäistävät CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakyvyn arviointikäytäntöjä. Toimintaterapeutti-lehti 34/2015: 19-21.