Julkaisut

CP-hankkeen eri vaiheessa julkaistuja artikkeleita ja materiaalia.

Mäenpää H, Autti-Rämö I, Varho T, Forsten W, Haataja L: Multiprofessional evaluation in clinical practice: establishing a core set of outcome measures for children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol Version of Record online: 7 OCT 2016 | DOI: 10.1111/dmcn.13289

Autti-Rämö I, Haataja L, Mäenpää H ja Kiviranta T: Paikallisista malleista yhtenäiseen käytäntöön toimintakyvyn arviointimenetelmien valinnassa ja kuntoutuksen suunnittelussa – Esimerkkinä CP-oireisto. Kela Työpapereita 115/2017.

Mäenpää H, Varho T, Forsten W, Autti-Rämö I, Haataja L: Hajanaisista käytännöistä yhtenäisiin suosituksiin CP-lasten kuntoutuksessaSuomen Lääkärilehti 34/67: 2304-2310, 2012 .

Böling S, Varho T, Mäenpää H, Forsten W, Autti-Rämö I, Haataja L. Measuring quality of life of Finnish children with cerebral palsy. J Pediatric Rehab Med 6: 121-127, 2013

Böling S: CP-vammaisen lapsen elämänlaatu – lapsen ja nuoren arvioimana. CP-lehti 4/2013: 5-11.

Rastio, A., Ström, U.  Kirjavista käytännöistä yhtenäisiin suosituksiin CP-lasten arvioinnissa ja kuntoutuksen suunnittelussa. Puheterapeutti 1/2013.

Rastio A, Ström U: Kirjavista käytännöistä yhtenäisiin suosituksiin CP-lasten kommunikoinnin arvioinnissa ja kuntoutuksen suunnittelussa. CP-lehti 1/2014: 1-11.

Autio S: CP-lasten ja -nuorten toimintakyvyn arviointi luokittelevia mittareita käyttäen. Syventävien opintojen tutkielma, lääketieteen koulutusohjelma, Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos/lastentaudit, 2014

Veijola A, Vuorijärvi P, Kiviranta T: CP-hanke: Kohti yhdenmukaisempaa toimintakyvyn arviointia. Fysioterapia-lehti 3/2015:12-18.

Böling S, Varho T, Kiviranta T, Haataja L: Quality of life of Finnish children with cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2015 Jun 29:1-6

Veijola A, Kiviranta T: Toimintaterapeutit yhtenäistävät CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakyvyn arviointikäytäntöjä. Toimintaterapeutti-lehti 34/2015: 19-21.