Toimintaterapia

Yläraajan toiminnan vaikeuden arviointiin käytettiin Eliassonin työryhmän (Eliasson ym. 2006) kehittämää viisiportaista luokittelua, Manual Ability Classification System (MACS). Luokitusjärjestelmä on kansainvälisesti vakiintunut väline CP-vammaisen lapsen yläraajojen toiminnan arviointiin.

Yläraajan toiminnan vaikeusaste MACS:n mukaan 5-portaisella asteikolla:

 1. Käsittelee esineitä helposti ja onnistuneesti
 2. Käsittelee suurinta osaa esineistä onnistuneesti, mutta toiminnan laadussa tai   nopeudessa on puutteita
 3. Esineiden käsittely vaikeata; tarvitsee apua toiminnan valmistelemiseen tai muokkaamiseen
 4. Käsittelee itsenäisesti helposti käsiteltäviä esineitä muokatuissa tilanteissa
 5. Itsenäinen esineiden käsittely sekä yksinkertaisten toimintojen suorittaminen on heikkoa tai ei onnistu

Muut toimintaterapeuttien käyttämät mittarit ja arviointimenetelmät

Lisäksi toimintaterapeutit käyttivät arvioinnissaan seuraavia arviointimenetelmiä, joiden käyttö eri ikäisillä on kuvattu tarkemmin Lääkärilehden artikkelissa.

 • COPMCanadian Occupational Performance Measure
 • MFED, Münchener Funktionellen Entwicklungsdiagnostik    
 • MFUN, Miller Function & Participation Scales

 • BOT-2, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency    
 • Beery VMI,
 The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration with Supplemental Developmental Test of Visual Perception and Motor Coordination
 • QUEST,  Quality of Upper Extremity Skills Test
 • Melbourne, Melbourne Assessment of Unilateral Limb Function
 • AHA,  Assisting Hand Assessment

Viite: Eliasson AC, Krumlinde-Sundholm L, Rösblad B ym. The manual ability classification system (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Dev Med Child Neurol 2006;48:549–54