Toiminnallisen näönkäytön arviointi

CP-vammaan voi liittyä vaikeuksia näkemisessä ja toiminnallisessa näönkäytössä. Varsinainen liikuntavamma ei välttämättä ole suurin haaste heidän toimintakyvylleen tai koulunkäynnilleen.

Lasten, joilla on keskushermostoperäinen liikuntavamma, näköä ja näönkäyttöä on syytä tutkia laajasti ja monipuolisilla menetelmillä, jotta kuntoutuksessa, arkitoimissa ja koulunkäynnissä voidaan ottaa huomioon hänen erityistarpeensa näönkäytön osalta. Lisätietoa toiminnallisen näönkäytön arviointimenetelmistä löytyy lea-test.fi -sivustolta.

CP-hankkeen pilottivaiheen aikana sairaanhoitajat kehittivät yhteistyössä silmälääkäreiden, näönkuntoutusohjaajien ja lastenneurologien kanssa kliiniseen käyttöön soveltuvan toiminnallisen näön seulontalomakkeen, jota käytettiin HYKS:n, TYKS:n ja Turun sosiaali- ja terveystoimen lastenneurologisissa työryhmissä.

CP-jatkohankkeessa lomaketta on käytetty toiminnallisen näön seulontaan yliopistosairaaloiden (KYS, OYS) seurannassa olevilla lapsilla ja tarvittaessa täydennetty arviointeja tarkemmilla näönkäytön tutkimuksilla ja/tai ohjattu heidät silmäklinikan jatkotutkimuksiin.

Valterikouluissa (valtion oppimis- ja ohjauskeskuksissa) lomaketta on käytetty soveltuvin osin, sillä lapsille on tehty laajemmat toiminnallisen näönkäytön arvioinnit aiemmassa tutkimushankkeessa arvioitujen käytäntöjen mukaisesti (Kiviranta T, Eronen U, Heikkinen E, Miinalainen I, Tervo A: Näkökulmia näköpulmiin – Liikuntavammaisten koululaisten toiminnallisen näönkäytön arviointi; Valteri-julkaisusarja 2/2008).