Hoitoisuus

Monet CP-vammaiset lapset, erityisesti vaikeimmin vammaiset lapset tarvitsevat päivittäin monenlaista apua, ohjausta ja valvontaa. CP-hankkeen yhteydessä sairaanhoitajat käyttivät lasten hoitoisuuden arvioinnissa  Hoitoilmoitusjärjestelmän (Hilmo) mukaista luokittelua. Ohje hoitoisuuden määrittelyyn löytyy täältä.

Hoitoisuusluokat on määritelty seuraavasti

  1. Täysin tai lähes omatoiminen
  2. Ajoittainen hoidon tarve
  3. Toistuva hoidon tarve
  4. Lähes jatkuva hoidon tarve
  5. Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve