Fysioterapian arviointimenetelmät

CP-vammaan liittyvän liikuntavamman vaikeusasteen määrittelyssä käytettiin Kanadassa kehitettyä ja validoitua Gross Motor Function Classification System (GMFCS) -luokitusta (Rosenbaum ym. 2002). Luokitusjärjestelmä on kansainvälisesti vakiintunut väline CP-vammaisen lapsen karkeamotoriikan vaikeusasteen kuvaamiseen.

Liikuntavamman vaikeusaste GMFCS:n mukaan luokiteltuna
I    Itsenäinen kävely ilman rajoitteita
II   Itsenäinen, mutta rajoittunut kävely ilman apuvälineitä
III  Itsenäinen kävely apuvälineen avulla sisätiloissa
IV   Itsenäinen liikkuminen rajoittunutta, käyttää sähköistä tai manuaalista pyörätuolia
V    Itsenäinen liikkuminen ei onnistu, kuljetetaan

GMFCS_luokittelu

Muut fysioterapeuttien käyttämät arviointimenetelmät ja mittarit

GMFCS-luokittelun lisäksi fysioterapeutit käyttivät myös muita, alla lueteltuja  menetelmiä ja mittareita. Osa niistä soveltuu käytettäväksi kaikille CP-vammaisille lapsille ja nuorille, mutta osaa niistä, esimerkiksi kävelyä arvioiviat testejä, ei voida käyttää kaikkein vaikeimmin vammaisille lapsille (GMFCS taso V).

Arviointimenetelmät ja mittarit:

  • Gross Motor Function Measure
(GMFM)       
  • ARom, aktiivinen liikerata
  • PRom, passiivinen liikerata
  • Catch, venytysheijastevasteen nivelkulma
  • Spastisuus, kohonnut lihasjänteys, ylemmän motoneuronin vaurio
  • Physiological Cost Index (PCI) (energian kulutus)
  • 6 min Walking Distance (6MWD) (kävelytesti)
  • Timed Up and Go (TUG)  (toiminnallisen kävelyn testi)

CP-hankkeen aikana on valmistettu video lihaskireyksien ja spastisuuden arvioinnista sekä nivelten liikeratojen mittaamisesta.

Viite:
Rosenbaum P, Walter S, Hanna S ym. Prognosis for gross motor function in cerebral palsy: Creation of motor development curves. JAMA 2002;288:1357–63.