CP-hankkeen loppuraportti on julkaistu

CP-oireiston kuntoutuksen kehittäminen on ollut pitkäkestoinen prosessi vuodesta 2010 alkaen. Koko kehittämistyön kaarta kuvaava loppuraportti on julkaistu Kelan julkaisusarjassa (Työpapereita 115/2017), joka on saatavissa Kelan nettisivujen kautta:

Ilona Autti-Rämö, Leena Haataja, Helena Mäenpää ja Tuula Kiviranta
Paikallisista malleista yhtenäiseen käytäntöön toimintakyvyn arviointimenetelmien valinnassa ja kuntoutuksen suunnittelussa- Esimerkkinä CP-oireisto

Lisäksi CP-hankkeen alkuvaiheen kuvauksesta on julkaistu kansainvälinen artikkeli Developmental Medicine and Child Neurology-lehdessä:

Mäenpää H, Autti-Rämö I, Varho T, Forsten W, Haataja L
Multiprofessional evaluation in clinical practice: establishing a core set of outcome measures for children with cerebral palsy

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Elämänlaatumittarit nyt myös suomenkielisinä

CP-vammaisten lasten ja nuorten elämänlaadun arviointiin liittyvät elämänlaatumittarit ovat nyt saatavissa suomenkielisinä.

CP-spesifit elämänlaatumittarit (CP-QOL) on kehitetty Australiassa. Ne on käännetty virallisen käännösprosessin mukaisesti suomeksi ja pilotoitu CP-hankkeen aikana. Arvioinnissa on mahdollista käyttää seuraavia lomakkeita:

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Mittaamista ohjaava video ilmestynyt

CP-hankkeen aikana fysioterapeutit totesivat, että CP-vammaisen lapsen lihasjäykkyyden (spastisuuden) arviointi ja nivelten liikeratojen mittaaminen luotettavasti ja toistettavasti on vaikeaa.

Lastenlinnassa työskentelevät fysioterapeutit vastuuhenkilönään Tuula Niemelä ovat tehneet opetusvideon CP-lasten lihaskireyksien ja spastisuuden arvioinnista sekä nivelten liikeratojen mittaamisesta. Vastaavaa opetusvideota ei Suomessa ole aiemmin tehty.

Video on nyt julkaistu ja pääset tutustumaan siihen täältä.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

CP-hankkeen sivut avattu

Ylilääkäri Tuula Kiviranta vetää CP-hanketta.

Ylilääkäri Tuula Kiviranta vetää CP-hanketta.

CP-hankkeen tavoitteena on yhtenäistää menetelmiä, joita käytetään CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakyvyn ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Hankkeen myötä aiheesta on kertynyt paljon tietoa, joka nyt tuodaan omilla hankesivuilla erityisesti alan ammattilaisten, mutta myös vanhempien ja huoltajien sekä CP-vamman kuntoutuksen seurannasta kiinnostuneiden henkilöiden tietoon.

– CP-hankkeen sivulta löytyy hanketietojen lisäksi täydentävää tietoa ja hyödyllisiä linkkejä kuntoutukseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista, kuten toimintakyvyn arvioinnista, GAS:sta ja ICF:stä, toteaa hankkeen vetäjä ja koordinaattori, ylilääkäri Tuula Kiviranta Ruskikselta.

Selkeyttä kuntoutuksen seurantaan

CP-hanke on kokonaisuudessaan merkittävä ja pitkäjänteinen hanke lasten kuntoutuksen seurannan kehittämisessa valtakunnallisesti.

– Tärkeä tavoite on ollut oppia käyttämään yhdessä sovittuja, kansainvälisessä käytössä olevia arviointimenetelmiä ja mittareita. Yhtenäiset arviointimenetelmät ja seurantamittarit mahdollistavat lasten ja nuorten tasavertaisemman kohtelun ja kuntoutuksen suunnittelun eri puolella Suomea, huomauttaa Kiviranta.

Tiivistä yhteistyötä

CP-hanke on ammatillisen tiedon lisäksi lisännyt alan ammattilaisten yhteistyötä. Hankkeen kahteen vaiheeseen ovat osallistuneet Ruskiksen lisäksi kaksi muuta Valteri- oppimis- ja ohjauskeskusta Tervaväylä ja Mäntykangas sekä Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistolliset sairaalat, Turun sosiaali- ja terveystoimi ja Oulun ammattikorkeakoulu. Tutkimusta ovat rahoittaneet Arvo ja Lea Ylppö Säätiö sekä KELA.

– Hankkeen myötä on syntynyt CP-kuntoutuksen piirissä työskentelevien ammattilaisten verkosto eri puolelle Suomea ja se on yhdistänyt erikoissairaanhoidossa ja Valteri-kouluissa työskenteleviä ammattilaisia.

– Kokemusta kehittämistyöstä ja yhtenäisten menetelmien käyttöönotosta voidaan soveltaa kuntoutuksen sektorilla laajemminkin, summaa Kiviranta.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Opetusvideolla luotettavuutta mittauksiin

CP-hankkeen aikana fysioterapeutit totesivat, että CP-vammaisen lapsen lihasjäykkyyden (spastisuuden) arviointi ja nivelten liikeratojen mittaaminen luotettavasti ja toistettavasti on vaikeaa. Tähän toivottiin tarkempia ohjeita ja neuvoja. Lastenlinnassa työskentelevät  fysioterapeutit vastuuhenkilönään Tuula Niemelä lähtivät v. 2013 tekemään opetusvideota ja kirjallisia ohjeita mittauksia helpottamaan.

Videomateriaalista on koottu DVD, joka valmistuu loppusyksyn 2014 aikana. DVD sisältää opetusvideon CP-lasten lihaskireyksien ja spastisuuden arvioinnista sekä nivelten liikeratojen mittaamisesta. Lisäksi mukaan kuuluu kirjallinen ohjeisto, jossa on hyvä kuvamateriaali mittaustilannetta varten. Vastaavaa opetusvideota ei Suomessa ole aiemmin tehty.

DVD ja siihen liittyvä materiaali on tuotettu CP-hankkeen rahoituksella ja se on tarkoitettu fysioterapeuttien käyttöön. Julkaisuajankohdan lähestyessä laitamme tälle sivustolle tiedon, mistä DVD on ladattavissa. Kirjalliset ohjeet liitämme  näille sivuille, heti kun ne valmistuvat.

Kategoria(t): Uutiset | Kommentoi